Lars Christensen, Balle

Lars Christensen, Balle

Mand 1811 - 1873  (62 år)

Personlige oplysninger    |    Begivenhedskort    |    Alle

 • Navn Lars Christensen 
  Suffiks Balle 
  Slægtskabmed Jørgen Holger Kreutzer
  Født 2 maj 1811  Karup, , Viborg Amt, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Folketælling 1845  Karup, , Viborg Amt, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • Viborg, Lysgaard, Karup, Karup Sogn, Karup Bye - en Gaard, 8, FT-1845, B4502
   Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
   Lars Christensen 34 Gift Gaardmand Dito [Haderup]
   Ane Katrine Christensdatter 25 Gift Hans Kone Haderup
   Ane Maria Larsdatter 2 Ugift Deres Barn Karup
   Inger Johanne Andersdatter 62 Ugift Forsørges af Gaarden Thorning
   Mette Christensdatter 17 Ugift Tjeneste Pige Haderup
  Folketælling 1855  Karup, , Viborg Amt, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • Viborg, Lysgaard, Karup, Karup Bye, En Gaard, 40, FT-1855, D2318
   Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
   Lars Balle 46 Gift Gaardmand og Huusfader Karup Sogn, (Viborg Amt)
   Ane Cathrine Christensdatter 35 Gift hans Kone Haderup Sogn, Ringkjøbing Amt Christen Balle 10 Ugift Karup Sogn, (Viborg Amt)
   Ane Do (Balle) 7 Ugift Do (Karup)
   Ane Maria Do (Balle) 5 Ugift Do (Karup)
   Niels Christian Do (Balle) 2 Ugift Do (Karup)
  Folketælling 1860  Karup, , Viborg Amt, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • Viborg, Lysgaard, Karup, Karup (Skoledistrikt), en Gaard, 8, FT-1860, D2398
   Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
   Lars Balle 49 Gift Gaardmand Her i Sognet (Karup, Viborg Amt)
   Ane Cathrine Larsen 41 Gift hans Kone Do (Karup Sogn, Viborg Amt)
   Christen Larsen 15 Ugift Deres Børn Do (Karup Sogn, Viborg Amt)
   Niels Christian Larsen 7 Ugift Deres Børn Do (Karup Sogn, Viborg Amt)
   Lars Larsen 1 Ugift Deres Børn Do (Karup Sogn, Viborg Amt)
   Ane Larsen 13 Ugift Deres Børn Do (Karup Sogn, Viborg Amt)
   Ane Maria Larsen 10 Ugift Deres Børn Do (Karup Sogn, Viborg Amt)
   Mette Larsin Larsen 1 Ugift Deres Børn Do (Karup Sogn, Viborg Amt)
   Kommentarer: (Kaldes også 'Lars Christensen'. Han kan ikke findes i KB for Karup sogn idet denne er brændt for perioden 1786-1814)
  Folketælling 1870  Karup, , Viborg Amt, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • Viborg, Lysgaard, Karup, Karup By, Gaard, 10, FT-1870, D2773
   Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
   Lars Christensen 58 Gift Huusfader Gaardmand Karup Sogn, Viborg Amt
   Ane Kathrine Christensdatter 50 Gift Huusmoder Haderup Sogn, Ringkjøbing Amt
   Ane Marie Balle 19 Ugift Datter Karup Sogn, Viborg Amt
   Niels Christian Balle 16 Ugift Søn Do (Karup Sogn, Viborg Amt)
   Lars Balle 14 Ugift Søn Do (Karup Sogn, Viborg Amt)
   Maria Kathrine Michelsen 19 Ugift Sypige Do (Karup Sogn, Viborg Amt)
  Noter
  • Ifølge Lars Christensen Balles konfirmation blev han døbt 2. maj 1811 i Karup kirke. Han var søn
   af Christen Jensen og hustru Ane Andersdatter i Karup.
   I 1839 købte Lars Christensen Balle fødegården af moderen Anne Andersdatter, der var blevet enke.
   Den var på 1 tønder, 3 skæpper og 2 fjerdingkar, og købesummen var 200 rigsdaler.
   Lars blev viet 2. juni 1840 i Haderup kirke til pigen Ane Cathrine Christensdatter, tjenende i
   Gjedhus. Hun var født 19. september 1819 i Vester Vistorp. Forældrene var boelsmand Christen
   Lassen Nielsen og hustru Ane Christensdatter, Vester Vistorp, Haderup sogn.
   Da Lars købte ejendommen blev hans moster Inger Johanne Andersdatter (født 1781 i Thorning)
   husbestyrerinde for ham, og da Lars var blevet gift, blev hun på gården til sin død den 5/3 1845.
   Hun blev 65 år gammel.
   Lars og Ane Cathrine fik 10 børn, hvoraf de 5 døde som små.
   Lars døde 21. september 1873 på gården, og han blev begravet 28. september i Karup. Gårdmand,
   62 år og 4 måneder.
   I 1878 overdrog Lars Christensen Balles enke Ane Cathrine Christensdatter gården til sønnen
   Christen Larsen Balle. Den var på 7 skæpper, 1 fjerdingkar og 1 ½ album. Købesummen var på
   1600 kr. Samtidig blev der oprettet en aftægtskontrakt mellem Christen Larsen og hans moder. Til hendes
   beboelse skulle sønnen istandsætte de 3 østre fag i stuehuset med fornøden loft, skorsten og
   skillerum, vinduer, døre og lergulve.
   Af andre krav var der bl.a. hendes kost, hvor hun to gange om året skulle have rug, boghvedegryn,
   hele byggryn og bygmalt.
   Til hver november skulle han levere 2 tønder friske, blegrøde spisekartofler.
   Den første dag i hver måned skulle hun have 1 pund smør.
   Hvert år til jul: 1 pund brun sukker, 1 pund hvidt sukker, 1 pund puddersukker, 1 pund kaffebønner
   og ½ pund cikorie (kaffeerstatning).
   Til hvert års pinse: 1 pund kandis, 1 pund hvidt sukker, 1 pund puddersukker, ½ pund kaffebønner
   og 1 pund cikorie.
   Hvert års kyndelmisse 1½ lispund (24 pund) tør saltet flæsk af mellemsiden og til hvert års jul 1½
   pund fersk ister af et svin, og der blev bemærket, at det ikke måtte være af en orne.
   Ane Cathrine døde 7. december 1901, enke og aftægtskone på gården, 82 år. Børn af Lars Christensen Balle og Ane Cathrine Christensdatter:
   1. Ane Balle, (tvilling) født 19. maj 1843, døbt i hjemmet 21. maj. Død 28. juli 1844, begravet
   i Karup 4. august. Børnesyge.
   2. Ane Marie Balle, (tvilling) født 19. maj 1843, døbt i hjemmet 21. maj. Død 7. januar 1849
   og begravet 14. januar i Karup. Krampe.
   3. Christen Balle, født 22. februar 1845, døbt 16. marts i Karup kirke. Han overtager gården i
   1878.
   4. Ane Balle, født 16. juni 1848, døbt 24. september i Karup kirke.
   5. Ane Marie Balle, født 13. juli 1850, døbt 18. august i Karup kirke.
   Lars Christensen Balle 1839-1878
   1.Niels Christian Balle, født 23. februar 1853, døbt 28. marts i Karup kirke. G.m. Andrenea Ane
   Margrethe Nielsen, Karup.
   2.Lars Balle, født 7. april 1855, døbt 28. maj i Karup kirke. (Se ejendom 5) 3.Lars Larsen Balle, (tvilling) født 10. sept. 1859, hjemdøbt 14. september. Død 2. november s.a.
   4.Mette Larsine Balle, (tvilling) født 10. september 1859, hjemdøbt 14. september. Død 15. maj 1865,
   begravet 21. maj i Karup. Halssyge.
   5.Maren Balle, født 3. april 1863, hjemdøbt 3. april. Død 9. april 1863.

   SKØDE.
   Underskrevne Ane Andersdatter, enke af afg. selvejergårdmand Christen Jensen af Karup tilstår
   herved at have, uden foregående skriftlig købekontrakt, solgt og afhændet, lige som jeg herved
   sælger, skøder, aldeles afhænder og overdrager fra mig og mine arvinger til min søn Lars
   Christensen min i Karup by og sogn ejede og påboende gård, stående for hartkorn ager og eng 1 tdr.
   3 skp. 2 fdk. med påstående bygninger samt al min besætning, ud- og indbo, for den accorderede
   købesum 200 rdl.
   Og da køberen har gjort mig rigtighed for købesummen, så tilskøder jeg ham herved fornævnte
   ejendom med alle sammes herligheder og rettigheder samt byrder og forpligtelser, hvormed jeg selv
   har ejet det, hele det solgte er jeg pligtig at hjemle.
   Til bekræftelse under min hånd vidnefast.
   Skrevet på Dalsgaard den 14. november 1839 Ane Andersdatter m.f.p.
   Som lavværge Visti Jacobsen
   Til vitterlighed Christen Mikkelsen Poul Mikkelsen
   At skatterne af det herved solgte er betalte til 1. juli 1839 attesteres.
   Viborg Amtstue den 30. november 1839. Morville.
   Mig på branddirektionens vegne forevist. Efter fuldmagt Chr. Trochmann.
   Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 20. marts 1840 og attest forevist. Derefter samme
   herreders pantebog no. 19 tilført.
   Anm: Sælgerinden findes ikke at have tinglæst adkomst på det solgte, hvis årsag videre
   undersøgelse bortfalder. H.H.Holm

   Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47 SP22).

   BRANDTAKSATION
   Karup sogn og by.
   1840. En gård ejes og beboes af Lars Christensen forhen Jens Christensen. Før forsikret under
   18-11.
   a. Stuehuset i søndre 6 fag 7½ alen dyb og ege under- og fyr overtømmer,
   Klinede vægge, blandingstag. Til beboelse med loft, vinduer og døre.
   En bageovn og skorsten af ler med pibe og brændte sten.
   Takseret til 108 Rd
   b. Det nordre hus 3 fag 7½ alen dyb, samme bygningsmaterialer.
   Takseret til 108 "
   c. Det østre hus 8 fag 7½ alen dyb, samme bygningsmaterialer.
   Takseret til 94 " 310 Rd
   Kilde: Lysgård og Hids herreds brandtaksation (S2-62 fol. 15b)

   SKØDE
   Underskrevne Laurs Christensen selvejergårdmand i Karup, tilstår herved at have uden foregående
   skriftlig købekontrakt solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skøder, aldeles afhænder og
   overdrager fra mig og mine arvinger til Niels Nielsen af Aarestrup, af min i Karup by og sogn
   ejende og påboende gård af hartkorn ager og eng 1 tdr 3 skp 2 fdk, parcellen nr. 2 af hartkorn ager
   og eng 1 skp 2 fdk ¾ alb, som det kongelige rentekammer af 26. april 1842 har tilladt der fra min
   gård må afhændes, for den akkorderede købesum 100 rd skriver et hundrede rigsbankdaler rede sølv
   og på vilkår at køberen svarer alle resterende og herefter forefaldende kongelige skatter og afgifter
   og andre byrder af hvad navn nævnes kan af det solgte, ligesom han og overtager sig og forrenter
   dem i ejendommen indestående bankhæftelse, alt uden afgang i købesummen.
   Det bemærkes, at køberen har samme rettighed til vandledning over parcellen, som sælgeren over
   sin ejendom.
   Og da køberen har gjort mig rigtighed for den akkorderede købesum, så tilskøder jeg ham herved
   fornævnte ejendom med alle de rettigheder og herligheder samt byrder og forpligtelser, hvormed jeg
   selv har ejet samme.
   Til bekræftelse under min hånd vidnesfast.
   Karup den 25. juni 1843. Laurs Christensen
   Til vitterlighed: Visti Jacobsen Christen Poulsen
   Indtil 1. juli 1843 er skatterne af det herved solgte betalte.
   Viborg amtstue den 12. oktober 1843. Morville
   Fremlagt i lands? for 1844. Holm. Printzens.
   Da det kongelige rentekammer under 26. april 1842 har tilladt, at Lars Christensen Balle må
   afhænde fra hans grunds jorder i Karup den benyttede forhen omhandlede parcel nr. 2 af hartkorn 1
   skp 2 fdk ¾ alb, vides intet imod dette skødes tinglæsning at erindre.
   Viborg stiftamthus den 25. november 1843. Efter fuldmagt. Hillerup.
   Læst ved Lysgård og Hids herreders ret den 1. december 1843 og derefter samme herreders
   pantebog nr. 20 tilført. Attest er forevist.
   Anmærkning: Sælgerens adkomst på en gård i Karup af hartkorn 1 tdr 3 skp 2 fdk er tinglæst den
   20.marts 1842 /:19-304:/ med anmærkning om ældre manglende adkomst og det vides derfor ikke
   om og hvorvidt til solgte er fri for foregående forhæftelser. Chr. T?   Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP23 fol. 576)

   SKIFTEATTEST.
   Overensstemmende med Lysgaard m.fl. herreders skifteprotokol udvisende attest, at Ane Chatrine
   Christensen enke efter den af 21. september 1873 afdøde gårdmand Lars Christensen Balle af Karup
   med myndige arvingers samtykke hensidder i uskiftet bo efter sin som fornævnte mand.
   Lysgaard m.fl. herreders kontor den 27. juli 1882 N.C.Herholdt.
   Bedes læst til berigtigelse af Ane Chatrine Christensens adkomst til matr. no. 9a og 9c af Karup af
   hartkorn henholdsvis 0-4-3-1/4 og 0-1-0-2 ¼ med påstående bygninger. Værdi 2100 kr.
   Retsanmærkning frafaldes.
   Kjellerup den 27 marts 1883. Mencke
   Læst den 3. august 1883 N.C.Herholdt.

   Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47 SP44 side 122).
  Død 21 sep. 1873  Karup, , Viborg Amt, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravet 28 sep. 1873  Karup, , Viborg Amt, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Person-ID I2599  My Genealogy
  Sidst ændret 10 jun. 2024 

  Far Christen Jensen Balle,   f. 1774,   d. 10 apr. 1838, Karup, , Viborg Amt, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 64 år) 
  Mor Anne Andersdatter,   f. 15 jul. 1784, Thorning, Viborg Amt, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 22 dec. 1839, Karup, , Viborg Amt, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 55 år) 
  Familie-ID F1085  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Ane Cathrine Christensdatter,   f. 19 sep. 1819, Haderup, , Ringkøbing Amt, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. Ane Marie Balle,   f. 19 maj 1843, Karup, , Viborg Amt, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
  Sidst ændret 20 nov. 2011 
  Familie-ID F1074  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødt - 2 maj 1811 - Karup, , Viborg Amt, Denmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsFolketælling - 1845 - Karup, , Viborg Amt, Denmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsFolketælling - 1855 - Karup, , Viborg Amt, Denmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsFolketælling - 1860 - Karup, , Viborg Amt, Denmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsFolketælling - 1870 - Karup, , Viborg Amt, Denmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 21 sep. 1873 - Karup, , Viborg Amt, Denmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravet - 28 sep. 1873 - Karup, , Viborg Amt, Denmark Link til Google Earth
   = Link til Google Earth Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Jørgen.